Orienteringskartor online dating

Detta gör man för att det ska vara enklare för kartläsaren att enklare se det som är av betydelse för den specifika kartan, utan att mista noggrannheten vad gäller avstånd.Kartor i datorprogram tillåter ofta användaren att välja mellan PÅ, AV och AUTO vad gäller framhävande av vissa objekt och nedtoning av vissa.

Detta ger kartläsaren möjlighet att uppskatta storleken av, eller avståndet mellan, en eller flera platser eller objekt på kartan.

Historiskt sett har större kartor tillverkats (även om de inte alltid gavs ut på grund av kostnaderna) i stora skriftrullar, ett berömt exempel på detta är en nyligen upptäckt handgjord karta över Tabula Peutingeriana..

Kartor som är ritade utifrån något annan beskaffenhet än area för att jämföra relativ storlek kallas kartogram.

På AUTO anpassas detta beroende på vilken skala man rör sig i.

Världskartor eller kartor över större områden är oftast 'politiska' eller 'fysiska'.

orienteringskartor online dating-77orienteringskartor online dating-37orienteringskartor online dating-90

Join our conversation (47 Comments).
Click Here To Leave Your Comment Orienteringskartor online dating.

Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *